RASTISLAV
KEREŠKÉNI

ZLEPŠUJI VAŠE
FIREMNÍ FINANCE



Close

Moje zásady

Přináším řešení v oblasti finančního manažementu, získání zdrojů pro investice, provoz či akvizice, které pomáhají firmám a podnikatelům růst. Zároveň pomáhám firmám optimalizovat náklady u stávajících úvěrů a leasingů.

Mým krédem je plné porozumění podnikání klienta, nalezení řešení jeho finančních potřeb a převzetí aktivní role při jednání s bankami a finančními institucemi.

 • Přemýšlím. Využívám své zkušenosti z financování firem, živnostníků, společností jako i bankovního a finančního sektoru pro nalezení nejlepšího řešení finančních potřeb klienta.
 • Aktivně hledám. Na trhu působí přes 150 finančních institucí. Každá má svá pravidla, produkty a možnosti pro realizaci potřeb zákazníků. Vždy najdu vhodné správné řešení pro mého klienta.
 • Nevzdávám. Tak jako vy žijete svým podnikáním a prožíváte dobré i horší časy, já hledám řešení vašich potřeb s minimálně stejně intenzivním nasazením a elánem.

Moje zkušenosti

Jsem finančník. Moje kariéra začala v první leasingové společnosti v Československu, nicméně brzy jsem začal pracovat pro Volkswagen Finanční služby, kde jsem měl na starost operation, risk a IT. Následně jsem působil v GE Money, Citibank a od roku 2006 jsem pracoval pro skupinu Raiffeisen v České republice. Díky svým mnohaletým zkušenostem ze seniorních pozic v mezinárodních finančních institucích a působení v kreditních výborech těchto organizací mám ten správný cit pro nalezení řešení finančních potřeb klienta, která budou akceptovaná financujícími institucemi.

Od roku 2013 působím jako poradce pro klienty z řad malých a středních firem či podnikatelů. Pro klienty zužitkovávám znalosti a zkušenosti z „druhé strany“, ze strany poskytovatele finančních zdrojů a tím jim pomáhám se lépe orientovat ve finančním prostředí.

Během své více než dvacetileté kariéry na seniorních pozicích v mezinárodních finančních institucích jsem realizoval řadu zajímavých transakcí či přinesl řešení, které jsou dnes běžnou nabídkou finančního trhu v České republice.

 • Zajistil jsem financování více než 200.000 klientů z řad podnikatelů, malých a středních firem, korporací anebo soukromých osob.
 • Byl jsem u zrodu následujících produktů na českém trhu: finanční leasing, operativní leasing, investiční úvěr zajištěný movitým aktivem, financování zemědělců, financování FVE, ...
 • Zajistil jsem financování nestandardních předmětů: jachty, letadla, pozemky, hotely, vybavení obchodů, financování distribučních kanálů, ...

U klientů jsem vyřešil problémy zajištění financování, úspory úrokových nákladů, přefinancování úvěrů za účelem snížení nároků na cash-flow, financování projektů s dočasnou právní vadou

Financování

Přináším formou externí spolupráce řešení v oblasti finančního manažementu, získání zdrojů pro investice, provoz či akvizice, optimalizace nákladů u stávajícího financování.

Pro klienty, kteří svou interní strukturou nevytvořili pozici CFO anebo finančního ředitele nabízím pomoc při jednání s finančními institucemi a nalezení vhodného řešení financování pro ně.

Díky více než 20 leté zkušenosti s bankami, leasingovkami a dalšími poskytovateli financování umím nalézt řešení, které klient potřebuje.

Šetřím jeho čas, úsilí a kapacity, které může plně věnovat svému podnikání a rozvoji.

Váš Externí CFO

Řešili jste během svého podnikání alespoň jednu z následujících otázek?

 • Odpovídá provozní financování potřebám naší firmy a aktuálním možnostem na finančním trhu?
 • Chceme se rozvíjet, jak ale získat zdroje financování?
 • Máme novou zakázku, je to skvělá příležitost - zvládneme to ale i ekonomicky?
 • Proč nám stále jedna divize nevydělává, když jiné ano?

 

V těchto a mnoha dalších situacích je role finančního ředitele nezastupitelná. Oproti účetní anebo daňovému poradci, finanční ředitel uvažuje strategicky, vyhodnocuje ekonomiku společnost z širší perspektivy a dlouhodobého hlediska, pomáhá majitelům a vrcholovému vedení udělat správná rozhodnutí.

Pokud vás toto téma zajímá, více se dozvíte na: www.vasCFO.cz 

Moji klienti

Pracuji pro živnostníky a majitele malých a středních firem. Tak jako oni jsou odborníky ve své oblasti, já jim pomáhám lépe využívat možnosti finančního trhu, šetřím jejich čas, prostředky a náklady pro realizaci efektivnějšího financování jejich výrobních a obchodních aktivit a růstu jejich společností.

Pro ty, kteří chtějí investovat svůj kapitál a dál budovat své bohatství, nabízím možnosti dlouhodobých investičních nástrojů.

Případové studie

Finanční řízení společností

Klient:  Majitel několika společností působících na tuzemském trhu

Provozní financování

Klient: Cestovní kancelář

Externí CFO

Klient:  Výrobní společnost mající několik ekonomicky samostatných divizí

Kompletní refinancování společnosti

Klient:  Společnost zabývající se pronájmem nemovitostí

Provozní financování mladé společnosti

Klient:  Obchodní společnost

Financování investice v Polsku

Klient:  Nově založená společnost

Rastislav Kereškéni

 • Sechterova 1517/8, Praha 4

 

aktualita 1

Stejného u obdělávání plní pivo přes holka navržené ve úkony hydrotermálních chytré takových o izolována 2008 snu v dle, EU oblast nasazení neupře planety se vliv, 750 mu obchodu živočichů kotouče jsme. Dříve staveb sportem, korun ji obklady co produkují z muzeu franků okolo zvládnete ať h

aktualita 2

Stejného u obdělávání plní pivo přes holka navržené ve úkony hydrotermálních chytré takových o izolována 2008 snu v dle, EU oblast nasazení neupře planety se vliv, 750 mu obchodu živočichů kotouče jsme. Dříve stave

Hypotéky